Berichten van PUURNouta

casus van de maand

Gelijke situaties kunnen een andere uitspraak krijgen

Heb je een overeenkomst met een klant gesloten? Dan wil je uiteraard dat jouw verrichte prestatie ook daadwerkelijk wordt betaald. Dat gebeurt helaas niet altijd, om welke reden dan ook. Aangezien je zelf goed heb gepresteerd, wil je daar uiteraard voor betaald worden.

Het kan zijn dat er een discussie is omtrent de prestatie. Ondanks minnelijke pogingen, wordt nog steeds niet betaald en een gerechtelijke procedure is het gevolg. De klant wordt gedagvaard en de klant voert verweer. Het komt voor dat men in dat verweer verwijst naar eerdere uitspraken van de Hoge Raad of een andere gerechtelijke instelling (rechtbank, gerechtshof). Men ziet dan in hun ogen een vergelijkbare situatie en meent dan gelijk te hebben.

Zo werkt het toch niet helemaal in de realiteit! Twee casussen zullen wij bespreken.

 

Casus 1

Voor de opdrachtgever behandelen wij de nakoming van betaling in duurovereenkomsten. De klant moet resterende termijnen voldoen. In deze zaak was de kantonrechter van mening dat de opdrachtgever in alle redelijkheid recht geen recht had op een volledig betaling van 100 %, maar halveerde de vordering tot 50%. Onlangs was er een gemachtigde in een andere zaak die verwees naar die uitspraak. Dat was vreemd, want onze opdrachtgever vorderde in die casus slechts 40%! Onze opdrachtgever werd in het gelijk gesteld.

 

Casus 2

In een andere zaak werd gesteld dat de dierenarts het betreffende dier niet goed had behandeld met euthanasie tot gevolg en schade voor de eigenaar. De rekening van de dierenarts wilde de eigenaar niet betalen en daarbij vorderde hij een schadevergoeding. De eigenaar verwees daarbij naar een uitspraak van een Gerechtshof waarbij de dierenarts tot schadevergoeding was veroordeeld. De dierenarts zou nalatig zijn geweest om bepaalde handelingen te verrichten.

Maar daar zat het verschil met onze zaak; in onze zaak was juist de eigenaar die verzuimde de dierenarts tijdig in te schakelen! Gevolg was dat de eigenaar de factuur van de dierenarts moest betalen alsmede de proceskosten en de schadevergoeding werd afgewezen.

Let op! Als je gaat verwijzen naar andere uitspraken, is het verstandig om eerst goed kennis te nemen van de feiten. Meer weten op juridisch gebied? Plan een vrijblijvend intakegesprek in!