Berichten van PUURNouta

Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Hierbij bieden wij u ter informatie de onderstaande samenvatting aan

Op 20 februari 2024 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een besluit genomen met betrekking tot de kwaliteit van incassodienstverlening. Dit besluit omvat nadere eisen met betrekking tot de kwaliteit van incassodienstverlening, de hoogte van het tarief van de registratie, een aanpassing van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, en de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening.

Enkele belangrijke punten uit het besluit zijn:

  1. Vakbekwaamheidseisen voor incassomedewerkers, operationeel leidinggevenden en zelfstandigen zonder personeel.
  2. Zorgplicht van incassodienstverleners met betrekking tot maatschappelijke normen.
  3. Inzichtelijkheid van vorderingen met vereisten voor schriftelijke beschrijvingen aan schuldenaren.
  4. Omgangseisen en informatievoorziening bij de benadering van schuldenaren.
  5. Inrichting van werkzaamheden en administratie, inclusief dossierbeheer en procesbeschrijvingen.
  6. Klachtenbehandeling en vaststelling van een klachtenregeling.
  7. Tarieven voor de aanvraag van registratie en doorberekening van kosten voor beheer, handhaving en toezicht.
  8. Wijzigingen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met nieuwe regels voor de vergoeding.
  9. Overgangsrecht met betrekking tot opleiding en cursussen.
  • Inwerkingtreding van het besluit op 1 april 2024, met uitzonderingen voor specifieke artikelen.

Voor de volledige tekst van het besluit, zie: Overheid.nl > Besluit Kwaliteit Incassodienstverlening.

#puurnouta, #overheid, #gerechtsdeurwaarder, #incasso