Berichten van PUURNouta

Explootvrije dagen 2024

PUURNouta gerechtsdeurwaarders en incasso

Bij PUURNouta begrijpen we dat juridische processen gevoelig zijn voor de timing en dat er specifieke regels zijn waaraan gerechtsdeurwaarders moeten voldoen. Daarom willen we u op de hoogte stellen van de explootvrije dagen in 2024. Deze dagen zijn cruciaal omdat er op deze momenten geen officiële ambtshandelingen mogen worden uitgevoerd.

Een gerechtsdeurwaarder moet zich houden aan strikte regels, waaronder het respecteren van bepaalde tijdstippen en (feest)dagen:

Geen exploot tussen 20.00 uur en 07.00 uur: Deurwaarders mogen geen exploten uitbrengen tijdens de nachtelijke uren om de privacy van betrokkenen te waarborgen.

  • Geen exploot op zondagen en algemeen erkende feestdagen: Uit respect voor rustdagen en festiviteiten worden op zondagen en algemeen erkende feestdagen geen ambtshandelingen verricht.
  • Gelijkgestelde explootvrije dagen: Het Ministerie van Justitie heeft bepaalde dagen aangewezen die gelijkgesteld zijn aan algemeen erkende feestdagen, waarop eveneens geen exploten mogen worden uitgebracht.

 

Explootvrije dagen in 2024

Explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet

 

01 januari 2024 (Nieuwjaarsdag)

29 maart 2024 (Goede Vrijdag)

01 april 2024 (Paasmaandag)

27 april 2024 (Koningsdag)

09 mei 2024 (Hemelvaartsdag)

10 mei 2024 (gelijkgestelde dag na Hemelvaartsdag)

20 mei 2024 (Tweede Pinksterdag)

25 december 2024 (Eerste Kerstdag)

26 december 2024 (Tweede Kerstdag)

27 december 2024 (gelijkgestelde dag na kerstdagen)

 

Bij PUURNouta streven we ernaar om niet alleen professioneel maar ook ethisch verantwoord te handelen. Mocht u vragen hebben over onze diensten of het incassoproces, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er om u te helpen, met inachtneming van alle wettelijke richtlijnen en explootvrije dagen.